Alg. Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Eartech gehoorbescherming®* voor gehoorbescherming,  geluidssystemen en hondengehoorkappen.

Geldigheid van de voorwaarden:

1.1 Deze voorwaarden zijn toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten door Eartech gehoorbescherming® gevestigd te Zeist, hierna te noemen Eartech gehoorbescherming®, aangegaan.

1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De webwinkel De gehoorbeschermingshop heeft zijn eigen alg. voorwaarden.

Gebruik van de geluidssystemen/gehoorbescherming:

2.1 Het gebruik van de geluidssystemen/ gehoorbescherming dient te geschieden in overeenstemming met de bij levering verstrekte instructie.

2.2 De gebruiker van de geluidssystemen/gehoorbescherming is zich ervan bewust dat gebruik dat niet in overeenstemming is met de bij levering verstrekte instructies kan leiden tot blijvende (gehoor)schade.

Uitvoering en levering:

3.1 Eartech gehoorbescherming ® zal de opdracht goed, deugdelijk en in overeenstemming met de gemaakte afdrukken uitvoeren. Tijdens het maken van de afspraak wordt u gevraagd uw oren te ontdoen van oorsmeer voordat u laat aanmeten. Wanneer na het leveren van de oordoppen die niet afdoende blijkt te zijn kunnen wij garantie geven op de oordoppen.

3.2 Geringe afwijkingen in vorm, kwaliteit, kleur, pasvorm, etc. zijn mogelijk en geven geen reden tot afkeuring en/of terug gave-geld. Voor het aanmeten wordt het product getoond wat we voor u gaan vervaardigen. Dit getoonde product kan afwijken van het uiteindelijke product voor u. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van uw gehoorgang/oorschelp. Eartech geeft op maat werk geen geld terug. Eventuele beschadigingen en / of tekorten aan het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn dient de koper binnen vijf dagen per mail / per post schriftelijk te melden bij Eartech gehoorbescherming ® Deze eventuele beschadigingen en/of tekorten dienen binnen tien dagen door Eartech te kunnen zijn verholpen.  Na deze datum zien wij het niet meer als mogelijk fabricagefout. Hierna vervalt elk recht tot herstel van het geluidsysteem. Het monitor snoer evenals de aansluiting daarvan zijn, als gevolg van niet te beoordelen gebruik, van deze garantie bepaling uitgesloten. U dient afdoende ruimte te hebben voor de In-Ear Motor in de helm voor een goede pasvorm. Wanneer u aan uw oren geopereerd bent dient u dit voordat de afspraak voor het aanmeten plaats vind per email te melden.

3.3 De koper is verplicht de geleverde geluidssystemen terstond bij aflevering te controleren op eventuele zichtbare gebreken en / of tekorten. Met uitzondering van 3.2

Eartech gehoorbescherming ®  geeft standaard één jaar garantie op de pasvorm en het filtersysteem.

3.4 Eartech gehoorbescherming ®  zal bestelde geluidssystemen/ gehoorbescherming behoudens anders luidende afspraken binnen dertig werkdagen na ondertekening van de bestelling leveren. Deze levertijd is niet te beschouwen als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Eartech gehoorbescherming ®  schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Eartech gehoorbescherming ®  alsnog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden.

3.5 Alle garantie vervalt wanneer derde aan het In-Ear/ gehoorbescherming  systeem iets heeft veranderd. Laat veranderingen over aan de Eartech specialist. Eartech is niet aansprakelijk bij gehoorschade wanneer u uw In-Earsysteem harder dan de toegestane 80 dB opvoert.

3.6a. Particulieren. Een gemaakte afspraak dient minimaal 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Bij een afspraak in Zeist. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd zal de afgesproken afspraak persoonlijk bij u in rekening worden gebracht. De kosten hiervan zijn € 50,--. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt berekend Eartech u extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 75,--. Dit geldt ook wanneer u niet komt opdagen op uw afspraak. Gemaakt afspraken per telefoon zijn ook bindende afspraken. Bij een gemaakte afspraak op locatie worden de kosten van € 75,-- in rekening gebracht. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt heeft Eartech extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 105,--.De reden hiervan is dat tijd voor u wordt gereserveerd. Eartech kan op dat tijdstip geen andere afspraken maken (gederfde inkomsten). U kunt per email uw afspraak annuleren. Zoals op de afspraak bevestiging is aangegeven.

3.6b. Bedrijven. Wijzigingen in de afspraak dienen uiterlijk 24 uur van te voren te zijn gemeld via de email. Een gemaakte afspraak kunt u maximaal 48 uur van te voren annuleren. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd of als er niemand op de afgesproken datum en tijd aanwezig is zal de afgesproken afspraak bij u in rekening worden gebracht. De kosten hiervan zijn € 65,-- excl. 21% BTW. De eventuele voorrijkosten komen dan ook niet te vervallen. Wanneer dit niet vrijwillig betaald wordt heeft Eartech extra administratieve kosten, de kosten worden dan verhoogd naar € 105,-- ex btw. De reden hiervan is dat tijd voor u wordt gereserveerd. Eartech kan op dat tijdstip geen andere afspraken maken (gederfde inkomsten). U kunt per email uw afspraak annuleren. Zoals op de afspraak bevestiging is aangegeven. Eartech hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Dit is vooraf aangegeven via de door u ontvangen afspraakbevestiging

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
4.1 Gehoorbescherming - gehoorkappen -  hondengehoorkappen - alle andere universelen producten kunnen i.v.m. hygiëne niet retour genomen worden. Deze producten worden verzegeld aangeboden, bij het verbreken van deze zegel kan het niet retour worden genomen. Portokosten voor bestellingen op onze website of het retour sturen van producten zijn voor uw eigen rekening.
Produkten die wij voor u op maat hebben laten maken naar uw specificaties (gepersonaliseerde artikelen) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht daar deze persoonlijk zijn van aard.

Verzendkosten.
4.2 Verzend- en retour- kosten bij internetbestellingen zijn altijd voor rekening van de klant.
Het opsturen van maatwerk oordoppen naar onze klanten is altijd voor rekening van Eartech. Het retour sturen i.v.m. met een klacht is altijd voor rekening van de klant. Mits er van te voren anders is overgekomen per email.

Alle genoemde bedragen zijn excl 21% BTW.

                                                                                                                                                               

 

 

© 2010 - 2024 Hearing Protection, earplug, shop | sitemap | rss | ecommerce software - powered by MyOnlineStore